شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
0937-1464-764

کاهش مصرف اینترنت در اینستاگرام

Payam Hayati

چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

721

راهکار کاهش مصرف دیتای اینترنت در برنامه اینستاگرام

برای کاهش مصرف اینترنت در اینستاگرام مراحل 1 تا 3 را طبق تصاویر انجام دهید، این کار باعث می شود تا تمامی اطلاعات به صورت یکباره بارگذاری نشوند.