شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
0937-1464-764

کمپ های آموزشی

Payam Hayati

دوشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۶

492

کیفیت و استانداردهای کمپ های آموزشی در ایران

شرکت رسمی میکروتیک دوره MTCNA را در سه روز برگزار می کند. اما در ایران این دوره در یک روز و گاهی در کمپ چهار ساعته برگزار می شود!
البته این مورد به دوره های میکروتیک ختم نمی شود. و برخی از کمپ های آموزشی مایکروسافت،سیسکو، طراحی وب و ... نیز شامل این روند بوده اند.
به نظرم این یک ضعف آموزشی که بهتره اصلاح شود. یا حداقل جهت افرادی که در این زمینه فعالیت و پیش زمینه ای دارند برگزار شود.
هنرجویانی که در ابتدای مسیر دوره های آموزشی قرار دارند آشنایی و پیش زمینه ای از شناخت محصولات و برند این دوره ها ندارند. در دوره های آموزشی کمپ، حجم زیادی از اطلاعات مختلف به هنرجو وارد می شود و این امر باعث میشه تا پایان دوره نتیجه مطلوبی حاصل نشود!
و اینکه همیشه  استانداردهای آموزشی شرکت اصلی رعایت کنیم.
این تحقیق ، بخشی از شکایت ها و انتقادات هنرجویانی بود که در دوره های کمپ آموزشی شرکت داشتند.