سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
0937-1464-764

سیستم پشتیبانی و اعلام خرابی (تیکتینگ)

Payam Hayati

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

515

سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) جهت انجام اموری همچون ارسال درخواست خرابی ، پاسخگویی ، و گزارشات مبتنی بر موضوعات مربوطه سازمان و شرکت طرف قرار داد جهت انجام موارد نامبرده شده می باشد.

سامانه پشتيباني (تيکتينگ) جهت انجام اموري همچون ارسال درخواست خرابي ، پاسخگويي ، و گزارشات مبتني بر موضوعات مربوطه سازمان و شرکت طرف قرار داد جهت انجام موارد نامبرده شده مي باشد.

سيستم پشتيباني و تيکتينگ ITSIR تماميه نيازهاي مربوط به اين امور را تامين خواهد کرد.

امکانات نرم افزار، تصاوير و سفارش محصول