شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
0937-1464-764

نتایج جستجو:


برنامه نویسی یا شبکه؟

Payam Hayati

سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

486

برنامه نویسی یا شبکه؟

کدام حرفه را یاد بگیریم؟ برنامه نویسی بهتر است یا شبکه؟

در این فیلم در مورد معیارهای اصلی انتخاب و تفاوت ها صحبت شده است :