خانه بلاگ فناوری اطلاعات و ارتباطات


آشنایی با انواع Protocol Routingها 326  

نویسنده: پیام حیاتی

روتینگ Routing پروسه ارسال Packetهای اطلاعاتی از یک مبدا (Source)به یک مقصد (Destination)در محیط Internetwork یا محیط Network Multi می باشد .

آشنایی با انواع Protocol Routingها

در صورتی که زیربنای Routing به درستی در یک  محیط Internetwork پیاده سازی نشود شبکه های مختلف قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر نخواهند بود. Router ها برای اینکه بتوانند به صورت صحیح در شبکه وظایف مسیریابی و برقراری ارتباط بین شبکه ها را  
انجام دهند قبل از استفاده باید پیکربندی شوند و جدول مسیریابی Table Routing بر روی Router ایجاد  شود وجود این جدول برای مسیریابی مورد نیاز می باشد . Routerها تصمیمات مسیریابی خود را بر اساس  
این جدول اتخاذ می کنند هر Router در جدول مسیریابی خود باید از وجود کلیه شبکه هایی که قصد  مسیریابی و ارتباط با آنها را دارد اطلاع داشته باشد

جدول مسیریابی یا Table Routing در Router به دو صورت می تواند پیکربندی شود : 
 
1· Static Routing 
2. Dynamic Routing
 

آشنایی با static route

برای پیکربندی جدول مسیریابی Router به صورت Static مدیر شبکه باید از اطلاعات مربوط به شبکه های  
موجود و مسیرهای آنها مطلع باشد و به صورت دستی مسیرها و شبکه ها را درون این جدول اضافه نماید .  
این روش دارای مزایا و معایب زیر می باشد :

مزایای استفاده از Routing Static: 
1. این روش بار اضافی یا overhead برای CPU روتر نخواهد داشت . 

2. این روش پهنای باند لینک های ارتباطی بین Routerها توسط پیام های Update اشغال و مورد استفاده قرار نمی دهد . 

3. امنیت این روش باالتر می باشد . 

معایب استفاده از Routing Static: 
1. برای پیکربندی Routing Static نیاز به آشنایی با کلیه مسیرهای داخل Internetwork می باشد . 

2. اگر یک مسیر جدید به داخل Internetwork اضافه شود باید به صورت دستی روی کلیه Routerها  تعریف شود . 

3. در صورتی که مسیری دچار مشکل شود امکان استفاده از مسیرهای دیگر به صورت Dynamicوجود نخواهد داشت . 

4. به علت اینکه نگهداری و مدیریت و پیکربندی Routing Static برای شبکه های بزرگ پروسه زمانی زیادی را نیاز دارد و همچنین امکان بروز خطا بسیار زیاد است از Routing Static بیشتر در شبکه های کوچک و مسیرهای محدود استفاده می شود


 آشنایی با dynamic route

در این روش Protocol Routing Dynamic بر روی Routerها پیکربندی خواهد شد که بعد از پیکربندی این  
پروتکل های مسیریابی , Routerها به صورت Dynamic جدول مسیریابی خود را بین یکدیگر مبادله می کنند و مسیرهای جدید را اضافه و جدول خود را با ارسال Updateها برای یکدیگر به روز رسانی خواهند کرد .  

این روش دارای مزایا و معایب زیر است :
 

مزایای استفاده از Routing Dynamic:  

1. کاهش بار مدیریتی برای مدیریت مسیرها  

2. در صورت اضافه شدن مسیر جدید به داخل Internetwork به صورت Dynamic کلیه روترهای داخل شبکه مسیر جدید را در جدول مسیریابی خود اضافه می کنند . 

3. در صورت که مسیری دچار مشکل شود امکان استفاده از مسیرهای دیگر به صورت Dynamicوجود خواهد داشت . 

4. قابل استفاده برای مسیردهی شبکه های بزرگ خواهد بود .
 

معایب استفاده از Routing Dynamic :  

1. پیکربندی مشکل و پیچیده تر  

2. استفاده از پهنای باند لینک های ارتباطی برای ارسال پیام های Update 

3. مبادله جدول مسیریابی با سایر Routerهای موجود در Internetwork 

4. دریافت پیام های Update از سایر Routerها و پردازش آنها 

5. به روز رسانی اتوماتیک جدول مسیریابی بین Routerها 

6. انتخاب بهترین مسیر برای هر مقصد و قرار دادن آن در جدول مسیریابی

 
نظرات شما