خانه بلاگ فناوری اطلاعات و ارتباطات


جاوا یا کاتلین؟ 196  

نویسنده: پیام حیاتی

چرا برنامه نویسان اندروید باید به کاتلین مهاجرت کنند؟

جاوا یا کاتلین؟

در حدود دو سال پیش گوگل زبان کاتلین را به عنوان زبان رسمی اندروید معرفی کرد و تلاش زیادی برای تطبیق توسعه دهندگان با این زبان انجام داد.
مهمترین دلایل مهاجرت از جاوا به کاتلین:
- کوتلین ساده تر و مختصر است، تعریف کلاس ها و متغیرها در kotlin می تواند خطوط بسیار ساده و کوچکی از کد باشد.
- کاتلین امکان تعدیل پذیری را فراهم می آورد
- کاتلین بسیار صریح است، خوانایی کلاس ها، متدها و دستورات به مراتب بهتر از جاوا می باشد.
- بیشتر شركتهای متخصص در زمینه توسعه برنامه های اندرویدی در حال حاضر کاتلین را در اولویت برای استخدام قرار داده اند.
با تمام اینها برخی توسعه دهندگان این کار را یک امر غیرضروری می دانند و همچنان جاوا را به عنوان زبان برتر در این حوزه می شناسند.
نظرات شما