خانه بلاگ


نمایشگاه الکامپ 417  

نویسنده : پیام حیاتی

نمایشگاه الکامپ اهواز 98


تاریخ شروع:
پنجشنبه 98/08/09 (10/31/2019)
تاریخ پایان:
يكشنبه 98/08/12 (11/03/2019)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
khzelecomp.ir
تلفن:
061-34444609/09166155617
فکس:
061-33372431
 نظرات ارزشمند شما