خانه بلاگ web


پکیج ها در لاراول 399  

نویسنده: پیام حیاتی

کاربرد پکیج ها در فریم ورک لاراول

پکیج ها در لاراول

 در سایت زیر می توانیم پکیج هایی که برای فریم ورک لاراول تهیه شده است را جستجو و استفاده کنیم:
Http://packalyst.com
هر بسته توضیحات و config مختص خود را دارد که در راهنمای هر کدام آورده شده است.
به عنوان مثال اگر کلمه jalali را جستجو کنید بسته ای به نام:
Verta maintained by hekmatinasser
پیدا خواهید کرد که امکانات مختلفی برای کار با تاریخ های شمسی به ما می دهد.
فرض کنید می خواهیم تاریخ های مقالات ذخیره شده در بانک را که به صورت میلادی است، به صورت شمسی در یک view نمایش دهیم برای این کار کافی است دستور زیر را بنویسیم:

{{ v = new verta($article->created_at$ }}
نظرات شما