خانه بلاگ web


نقش Middleware ها در لاراول 620  

نویسنده: پیام حیاتی

یک مکانیزم ساده برای فیلترکردن درخواست های HTTP در اپ شما می باشد.

نقش Middleware ها در لاراول

به عنوان مثال کاربران قبل از ورود به پنل های کاربری خود ابتدا اعتبارسنجی می شوند، اگر احرازهویت آنها به درستی مشخص شود، آنها به پنل خود هدایت می شوند در غیر این صورت به فرم لاگین انتقال پیدا می کنند.
Middlewareها انواع مختلفی دارند که هر کدام نش خاصی را ایفا می کند.
در مثال زیر، یک روت ابتدا احراز هویت لاگین را بررسی می کند ، اگر درست باشد کاربر به ادرس مشخص شده هدایت می شود، در غیر این صورت به فرم لاگین برگشت داده می شود.

Route::middleware('auth')->get('/create', 'ArticleController@create');
نظرات شما