خانه بلاگ web


ترکیب js,html,php 809  

نویسنده: پیام حیاتی

نمایش پیغام هشدار قبل از حذف اطلاعات در PHP

ترکیب js,html,php

با استفاده از قطعه کد زیر می توان یک پیام هشدار به کاربر نمایش داد تا از حذف اطلاعات به صورت تصادفی جلوگیری شود:

 

در قطعه کد فوق شناسه مطلب در مغیر delNoteAdvBranch ذخیره و به فایل process انتقال داده می شود ، قبل از آن یک پیغام به صورت Pop up با محتوای متنی Are you sure به کاربر نمایش داده می شود.
 
نظرات شما