خانه بلاگ web


PHP Generator چیست؟ 243  

نویسنده: پیام حیاتی

Generators ها که از نسخه 5.5 به PHP اضافه شدند یک نوع متد هستند که امکان پیاده سازی دستورات تکرارکننده مثل (foreach, while) را بدون اینکه حافظه زیادی اشغال کنند و یا باعث پیچیده تر شدن کد شوند به ما می دهند.

PHP Generator چیست؟

در تصویر توضیحات آورده شده است اما بزارید با یک مثال توضیح بدم:

به صورت پیشفرض در متدهای عادی پردازشی درون تابع شروع می شود و در نهایت به پایان می رسد، اما در متدهای Generator می توان قسمتی از پردازش ها را انجام داد و بر اساس نتیجه، سایر دستورات ایجاد شده در متد را به کار برد.

بدین ترتیب توسعه دهنده می تواند با یک متد پردازش های قسمت های مختلف کدینگ نوشته شده را با استفاده از یک تابع کنترل کند.

کلمه yield در متدهای Generator همان کاربرد دستور  return را دارد با این تفاوت که State را حذف نمی کند و این کار به متد مجوز ادامه کارکرد از جایی که قبلا فراخوانی شده است را می دهد.

 
نظرات شما