خانه بلاگ web


Lazy Collection در لاراول 300  

نویسنده: پیام حیاتی

با استفاده از Lazy Collectionکه در لاراول نسخه 6 معرفی شد، می توانیم داده های با حجم بالا را بهتر از collection ها عادی مدیریت کرد و سریع تر به نتیجه یا نتایج دلخواه برسیم.

Lazy Collection در لاراول

فرض کنید می خواهیم 1 میلیون کاربر را در دیتابیس ایجاد کنیم ، یا یک فایل log را که دارای میلیون ها رکورد است باز و فراخوانی کنیم، تا قبل از معرفی Lazy Collection ها در صورت استفاده از داده های حجیم به شکلی که اشاره کردم با خطای مقدار حافظه مواجه می شدیم اما در نسخه لاراول 6 و با استفاده از Lazy Collection می توانیم این حجم مقادیر را به صورت تدریجی فراخوانی و مدیریت کنیم.
نظرات شما