خانه بلاگ web


بهترین فریمورک جاوا اسکریپت کدام است؟ 17  

نویسنده: پیام حیاتی

بهترین فریم ورک جاوا اسکریپت در سال 2021 

بهترین فریمورک جاوا اسکریپت کدام است؟

در تصویر زیر می توانید عملکرد بهترین فریمورک های جاوا اسکریپتی را مشاهده کنید و بر اسا آن گزینه دلخواه خود را انتخاب کنید.

همانطور که مشاهده می کنید React نسبت به سایر دارای ثبات بیشتری بوده و در حال حاضر بر اساس سایر آمارها بین 70 تا 80 درصد بازار را به خود اختصاص داده است ، هرچند Vue با قدرت ظاهر شد و توانست Angular را پایین بکشد اما برای رسیدن به React راه نسبتا طولانی را در پیش خواهد داشت.

بهترین فریمورک جاوا اسکریپت کدام است؟
نظرات شما