خانه بلاگ محصولات


سیستم پشتیبانی و اعلام خرابی (تیکتینگ) 1083  

نویسنده: پیام حیاتی

سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) جهت انجام اموری همچون ارسال درخواست خرابی ، پاسخگویی ، و گزارشات مبتنی بر موضوعات مربوطه سازمان و شرکت طرف قرار داد جهت انجام موارد نامبرده شده می باشد.

سیستم پشتیبانی و اعلام خرابی (تیکتینگ)

سامانه پشتيباني (تيکتينگ) جهت انجام اموري همچون ارسال درخواست خرابي ، پاسخگويي ، و گزارشات مبتني بر موضوعات مربوطه سازمان و شرکت طرف قرار داد جهت انجام موارد نامبرده شده مي باشد.

سيستم پشتيباني و تيکتينگ ITSIR تماميه نيازهاي مربوط به اين امور را تامين خواهد کرد.

جهت اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با ما تماس بگیرید.
نظرات شما