خانه بلاگ محصولات


بسته آموزشی صفر تا صد HTML , HTML5 972  

نویسنده: پیام حیاتی

این زبان ، پیش نیاز و مادر سایر زبان های تحت وب می باشد.با فراگرفتن دانش زبان های HTML , CSS می توانید قالب ها و سایت های استاتیک زیبایی را طراحی و پیاده سازی کنید.

 بسته آموزشی صفر تا صد HTML , HTML5

این زبان ، پیش نیاز و مادر سایر زبان های تحت وب می باشد. در شرکت های بزرگ وظایف افراد طراح و برنامه نویس از یکدیگر جدا می باشد ، یعنی فردی به عنوان طراح قالب و گرافیک سایت در نظر گرفته می شود و شخص دیگری برای برنامه نویسی سمت سرور.با فراگرفتن دانش زبان های HTML , CSS می توانید قالب ها و سایت های استاتیک زیبایی را طراحی و پیاده سازی کنید.

درباره محصول :
آموزش ها بر اساس کاربرد در پروژه های واقعی و نیاز بازار کار تدوین شده و از کلی گویی و پرداختن به جزئیات آکادمیک دوری شده است.در انتهای آموزش چندین پروژه با استفاده از مطالب آموزش داده شده انجام شده است تا دانشجو کاربرد دستورات را به طور کامل درک کند.همچنین گروه تلگرام و پشتیبان آنلاین سایت جهت رفع مشکلات آموزشی مربوط به محصول ، شما را در امر یادگیری یاری خواهند کرد.
تمامیه کلیپ ها با کیفیت HD ضبط شده است و بر روی DVD های مرغوب بدون هیچ گونه قفل نرم افزاری و سخت افزاری جهت سهولت استفاده کاربر تهیه شده است.
تکثیر، مبادله، فروش مجدد و... به هر شکلی قانونا" جرم محسوب شده و ضمن عدم رضایت تولید کننده، پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت، لذا خواهشمندیم به پاس اعتماد ما و حمایت از محصولات داخلی و اشتغال جوانان از تکثیر این محصول خودداری نمائید.
ابتدا سرفصل ها و قیمت را با سایرین مقایسه کنید و بعد اقدام به خرید نمائید.
هزینه پست بر عهده سایت می باشد.
نمونه فیلم های آموزشی رایگان

 

سرفصل ها

- بخش اول : معرفی ساختار HTML

 • انتخاب مرورگر
 • انتخاب Editor
 • ایجاد سند html
 • تگ Doctype
 • تگ html
 • تگ head
 • تگ meta
 • تگ title
 • تگ body
 • تگ های h1 تا h6
 • تگ p
 • تگ br
 • تگ hr
 • ایجاد توضیحات یا راهنمای کد

- بخش دوم : ساختار بندی

 • تگ address
 • تگ a
 • لینک کردن یک متن
 • نحوه پیمایش بین صفحات
 • تگ b
 • تگ strong
 • تگ i
 • تگ u
 • تگ ins
 • تگ pre
 • تگ progress
 • تگ sub

- بخش سوم : جداول

 • تفاوت طراحی Tableو Div
 • تگ table
 • تگ tr
 • تگ th
 • تگ td
 • تگ caption
 • تگ thead
 • تگ tbody
 • تگ col
 • تگ colgroup
 • خاصیت span
 • خاصیت استایل

- بخش چهارم : عناصر معنایی و تصاویر

 • تگ img
 • تگ details
 • تگ summary
 • تگ figure
 • تگ figcaption
 • تگ main
 • تگ article
 • تگ mark
 • تگ nav
 • تگ header
 • تگ footer
 • تگ section
 • خاصیت style
 • تگ div
 • تگ span
 • تگ های تو در تو

- بخش پنجم : فرم ها

 • تگ form
 • خاصیت action
 • خاصیت method
 • تگ input
 • نوع radio
 • نوع checkbox
 • نوع button
 • نوع submit
 • نوع date
 • نوع color
 • خاصیت required
 • خاصیت های min , max
 • نوع range
 • نوع search
 • نوع Tel
 • نوع time
 • نوع url
 • تگ fieldset
 • تگ legend
 • تگ select
 • تگ option
 • تگ optgroup
 • نوع text
 • نوع email
 • تگ textarea

- بخش ششم : مدیا یا رسانه

 • تگ audio
 • تگ source
 • خاصیت autoplay
 • خاصیت loop
 • خاصیت muted
 • تگ video
 • تگ track
 • معرفی نرم افزار Xilisoft جهت تبدیل فرمت های مدیا

- بخش هفتم : دسته بندی و لیست ها

 • تگ ul
 • تگ li
 • تگ ol
 • نوع circle
 • نوع square
 • نوع none
 • حالت های نمایش محتوای لیست
 • تگ dl
 • تگ dt
 • تگ dd
 • ایجاد لیست های تو در تو

- بخش هشتم : داده های خارجی

 • تگ embed
 • تگ iframe
 • تگ script
 • تگ noscript

- بخش نهم : پروژه

 • طراحی قالب

 

خرید  بسته آموزشی صفر تا صد HTML5
نظرات شما